English

0pgedateer - August 2016

Kopiereg © 2010 - Arbeidsbediening in die Wes- en Suid-Kaap

 

Arbeidsbediening is ’n ekumeniese nie-winsgewende maatskappy (NPC) – ’n diensarm van Christelike kerke wat alle mense in die werkplek landswyd ondersteun. Ons werk alreeds in ses provinsies, naamlik Gauteng, KwaZulu-Natal, Noord-Kaap, Oos-Kaap, Vrystaat en die Wes- en Suid-Kaap.

Ons bedieningsareas is die Wes- en Suid-Kaapstreek met die fokus op:

 

Ons word ondersteun deur ’n span geestelike werkers en vrywilligers.

“Geloofsgetrou in elke werksplek”

Stories